Historie obživne

Zajímá vás historie vaší rodiny, vašeho rodu? Chtěli byste vědět více o svých prapředcích, ale vyprávění rodičů a prarodičů vám nestačí? Rodokmeny jsou skvělou pomůckou při práci s historií určité rodiny. Jsou v nich přehledně zpracovaná základní životní data, která vám pomohou objasnit, v jakých podmínkách vaši předci asi žili, a z jakého prostředí tedy vlastně pocházíte.  Jenže pro mnohé lidi je problémem se orientovat ve starých archivních a matričních materiálech, obraťte se s touto prací na nás!

Ověřené údaje

My pro vás pečlivě vyhledáme veškeré dostupné údaje z matričních a archivních záznamů. Samozřejmě je možné využít i dokumenty, které máte schované doma. Můžeme pro vás zpracovat rodokmeny ve formě pouze otcovské linie, tato verze je pro vás výhodná jak časově tak i finančně, nebo vývod z předků obou rodičů, tato metoda nám může zabrat až půl roku, ale nabízí vám mnohem ucelenější náhled na vaši rodinu. Ke zpracovanému genealogickému přehledu vám přidáme i informační brožuru s výtisky z matričních záznamů, případně i mapy a stručný místopis.

Záložka pro permanentní odkaz.