Zpětná vazba ke komunikaci patří

Abychom si byli opravdu jisti, že si správně rozumíme, nedochází k nedorozuměním a omylům, je potřeba v průběhu dialogu čas od času zkontrolovat porozumění. K tomu výborně poslouží zpětná vazba, kterou si můžeme ověřit tok informací oběma směry. Je nedílnou součástí nejen každodenní komunikace na pracovišti i v soukromí, také hraje velmi podstatnou roli při hodnocení pracovníků, výrazně zlepšuje činnost jednotlivců i celého kolektivu.

Naučte se s ní pracovat

Sdělování některých citlivých informací, názorů, pocitů a postojů vyžaduje specifický přístup. Aby se nám dařilo efektivně a účelně komunikovat, je potřeba osvojit si zdravé otevřené komunikační návyky, které nám umožní bez obav nebo zbytečného dramatu sdělit informaci i emoci. V našem praktickém virtuálním online kurzu se dozvíte k tomuto tématu vše potřebné formou, jež Vám umožní stát se naprostými pány svého času. Je vhodný pro mistry, vedoucí pracovníky, nižší a střední management i pro každého, kdo chce prohloubit své komunikační dovednosti.

Záložka pro permanentní odkaz.